Ziekte van Newcastle door ND virus

Wat is de ziekte van Newcastle?

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle vogels (wilde en tamme) gevoelig voor zijn.
De ziekte wordt veroorzaakt door het ND-virus, waarvan verschillende stammen bestaan.
Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig:
-ademhalingsproblemen
-stoornissen van het spijsverteringsstelsel
-verminderde eetlust
-sufheid
-verminderde leg

Bij besmetting met een erg agressieve stam, treden daarnaast ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op. De mens is niet gevoelig voor de ziekte.
De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico.
Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

Verspreiding van de Ziekte van Newcastle

Het ND-virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal
(bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via de lucht.
Bij het uitkippen kunnen kuikens besmet worden door virusdeeltjes die zich op de eierschaal bevinden.

Preventie en bestrijding vd ziekte van Nawcastle

Sinds 1993 moeten in België gevaccineerd worden:
-alle dieren van pluimveehouderijen waar meer dan 100 stuks pluimvee worden gehouden;
-alle pluimvee op verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, prijskampen, markten e.d.);
-duiven die deelnemen aan wedstrijden (vluchten) en verzamelingen (bijv. tentoonstellingen).
Dankzij deze verplichte vaccinatie is de kans op een uitbraak klein en is het risico van verspreiding van het virus beperkt.
In de afgelopen 20 jaren is er dan ook geen enkel geval van ND meer geconstateerd in een professionele pluimveehouderij.

ND is een aangifteplichtige ziekte. Dit houdt in dat symptomen die wijzen op een besmetting met ND door de houder en/of dierenarts onmiddellijk moeten worden gemeld aan de Provinciale controle-eenheid van het FAVV.
Het FAVV start dan de in de wetgeving voorgeschreven onderzoeken en bestrijdingsmaatregelen.

Pluimveebedrijven besmet met ND worden opgeruimd (waarbij alle pluimvee wordt gedood en vernietigd).
Het bedrijf wordt nadien gereinigd en ontsmet.
De omliggende pluimveehouderijen en contactbedrijven worden onderzocht op aanwezigheid van het virus.
Verder worden er rond de haard een beschermingsgebied (straal van 3 km) en toezichtgebied (straal van 10 km) afgebakend waarin beperkende maatregelen van kracht zijn.
De maatregelen in deze zones hebben betrekking op de vaccinatieverplichting en de bioveiligheid op de pluimveehouderijen, en op het vervoer van pluimvee.

In geval van een ND-besmetting bij duiven (ook wel paramyxovirusinfectie genoemd), gelden er andere maatregelen. Er wordt dan een zone van 500 m rond de haard afgebakend waarin alle pluimvee, ook van particulieren, gevaccineerd moet worden en waar vervoersbeperkingen voor pluimvee van kracht zijn.
Afhankelijk van de situatie in de haard, worden de besmette duiven opgeruimd, dan wel opgesloten gedurende tenminste 60 dagen.

Translate Website

Heel gezond

chiazaad of chiaseeds
natuurlijk gezoet
steviaplantjes
overleven
belgian preppers.
zelf groenten kweken
eetbare tuin
wordt warme bakker
vezelrijk brood

Spirulina en Chlorella

Online Bestellen met eigen account

Facebook Twitter Hyves

Duivensport bezoekers

Vitale Duiven

Sportduiven of postduiven

+chlorella
+spirulina
+duivenproducten
+zilverwater
+aloe vera producten
+voederschema
+natuurlijke middelen

Duivenprodukten

+vitale duiven
+kampioenduiven
+sportduiven
+gezonde duiven
+duivensport
+postduiven

Verkoops & Levervoorwaarden Duivenproducten Brainfit Privacy

Aloe Vera, Chlorella, Spirulina en Colloidaal Zilver natuurlijke duivenproducten maken sportduiven en postduiven tot kampioenduiven --- Auteur Vanhooff Leo Uitgever Brainfit bv Keerbergen